publicerad: 2021  
try tryn
substantiv
typ av (prydnads)buske med läpp­formiga eller tratt­liknande blommor och vanligen röda bär
bentry; prakttry; rosentry; skogstry
belagt sedan 1659; svenskt ord, besläktat med 1trä!!