publicerad: 2021  
trycka tryckte tryckt, presens trycker
verb
tryck`a
1 ibland med partikel, sär­skilti, in, ner, upp, ut på­verka (genom direkt­kontakt) med en kraft som är fördelad över en stor del av ytan av något
någon/något trycker (i/in/ner/upp/ut) någon/något (mot/på något)
någon trycker (i) någon (mot något)
någon trycker (i) någon (något)
någon trycker (i) något (mot något)
någon trycker (i) något (något)
någon trycker (in) någon (mot något)
någon trycker (in) någon (något)
någon trycker (in) något (mot något)
någon trycker (in) något (något)
någon trycker (ner) någon (mot något)
någon trycker (ner) någon (något)
någon trycker (ner) något (mot något)
någon trycker (ner) något (något)
någon trycker (upp) någon (mot något)
någon trycker (upp) någon (något)
någon trycker (upp) något (mot något)
någon trycker (upp) något (något)
någon trycker (ut) någon (mot något)
någon trycker (ut) någon (något)
någon trycker (ut) något (mot något)
någon trycker (ut) något (något)
något trycker (i) någon (mot något)
något trycker (i) någon (något)
något trycker (i) något (mot något)
något trycker (i) något (något)
något trycker (in) någon (mot något)
något trycker (in) någon (något)
något trycker (in) något (mot något)
något trycker (in) något (något)
något trycker (ner) någon (mot något)
något trycker (ner) någon (något)
något trycker (ner) något (mot något)
något trycker (ner) något (något)
något trycker (upp) någon (mot något)
något trycker (upp) någon (något)
något trycker (upp) något (mot något)
något trycker (upp) något (något)
något trycker (ut) någon (mot något)
något trycker (ut) någon (något)
något trycker (ut) något (mot något)
något trycker (ut) något (något)
trycka på knappen; de tryckte honom mot väggen; kragen tryckte mot halsen; hon tryckte hans hand; han tryckte henne till sig; gasen trycker mot kärlets väggar
ofta med partikel som an­ger verkan av denna kraft (och ibland med förbleknad inne­börd av kraft)
trycka ner pedalen; trycka in lådan; trycka upp hissen; han tryckte i sig en hel liter glass
ibland i fråga om på­verkan av mer obestämd kraft
det trycker (någonstans)
det tryckte över bröstet
äv. med av­seende på före­mål eller dylikt som så­dan kraft ut­övas med
barnen tryckte näsorna mot fönstret; hon tryckte an­siktet mot kudden; han tryckte sina läppar mot hennes
äv. bildligt, spec. med prep. starkt under­stryka
någon trycker på något/sats
någon trycker på något
någon trycker på sats
han tryckte sär­skilt på att de måste komma i tid
äv. med an­givande av resultat i form av märke eller dylikt
trycka sitt sigill på något; trycka en stämpel på ett brev
trycka ner någon få någon att förlora själv­förtroendethon kompenserade sin osäkerhet med att försöka trycka ner andra
trycka ner någon i skorna se sko
trycka ner någon i sko­skaften se skoskaft
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (i sms.; (Södermanna-Lagen)) fornsvenska þrykkia; gemensamt germanskt ord, nära besläktat med 1truga!!; bet. 'trycka böcker' från tyska och lågtyska
2 vara en källa till bekymmer för någon
något trycker någon
sorgen tryckte henne; vad är det som trycker dig – du ser så ledsen ut?
belagt sedan 1430–50 Konung Alexander
3 ibland med partikelnupp, utan större betydelse­skillnad fram­ställa stor upp­laga av (skrivet eller tecknat verk) med hjälp av tryck­press el. liknande an­ordning av mer el. mindre industriell karaktär
någon trycker (upp) något
trycka affischer; trycka sedlar; tidningen trycks i Göte­borg; förlaget lät trycka (upp) boken i 5 000 exemplar
belagt sedan 1495 Om djefvulens frestelse (Gerson)
4 hålla sig (dold och) orörlig för att und­gå upp­täckt om djur, särsk. ville­bråd
djur trycker (någonstans)
haren låg och tryckte
äv. bildligt om person obemärkt vistas och und­vika att ge sig till känna
någon trycker (någonstans)
de stod och tryckte i porten
belagt sedan 1805
tryckatryckande