publicerad: 2021  
tukthus tukt­huset, plural tukt­hus, bestämd plural tukt­husen
tukt|­hus·et
substantiv
tuk`thus
något ålderdomligt en strängare form av frihets­straff tillämpad i vissa länder (inte i Sverige)
han dömdes till två års tukt­hus
äv. om mot­svarande an­stalt
i Sverige förr om an­stalt för lös­drivare och små­förbrytare
belagt sedan 1631; äldst 'arbetshus; uppfostrings­anstalt (för hitte­barn, tiggare)'; till tukt