publicerad: 2021  
tullare tullaren, plural tullare, bestämd plural tullarna
tull·ar·en
substantiv
tull`are
var­dagligt tulltjänsteman
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska tollare