publicerad: 2021  
tvättkorg tvätt­korgen tvätt­korgar
tvätt|­korg·en
substantiv
tvätt`korg
korg­liknande an­ordning där smuts­tvätt samlas och ev. transporteras
belagt sedan 1845