publicerad: 2021  
tätslutande ingen böjning
eller
tättslutande ingen böjning
tät|­slut·ande, tätt|­slut·ande
adjektiv
tät`slutande el. tätt`slutande
som kan placeras i an­slutning till något utan att något nämn­värt mellan­rum upp­står
ett tät­slutande lock
belagt sedan 1839