publicerad: 2021  
tätplats tät­platsen tät­platser
tät|­plats·en
substantiv
`tplats
tätplacering
äv. bildligt fram­trädande position
han har en tät­plats i före­taget
belagt sedan 1906; till 2tät