publicerad: 2021  
u-land u-landet u-länder
eg. kortform av utvecklingsland
u-land·et
substantiv
u`-land
något ålderdomligt land som inte är ekonomiskt och industriellt ut­vecklat
u-landsbistånd
äv. om land som är under­utvecklat i visst av­seende, ofta som kraftig över­drift
många an­ser att Sverige är ett u-land när det gäller mat­kultur
belagt sedan 1961