publicerad: 2021  
ultrakortvåg ultra­kortvågen
UKV
ultra|­kort·våg·en
substantiv
ul`trakortvåg
radio­våg med våg­längd mellan 1 och 10 meter nu­mera den vanligaste våg­längden för rund­radio
belagt sedan 1940