publicerad: 2021  
ulka ulkade ulkat
verb
ul`ka
få kväljningar
någon ulkar
stå och ulka över toaletten; barnet ulkade och spottade saliv
belagt sedan 1933; sv. dial. ulka 'må illa; kräkas'; trol. ljud­härmande
ulkaulkande