publicerad: 2021  
underavdelning under­avdelningen under­avdelningar
under|­av·del·ning·en
substantiv
un`deravdelning
avdelning ofta av något som i sin tur är en av­delning av något
en underavdelning (till något)
riks­förbundet byggde upp under­avdelningar i hela Sverige
belagt sedan 1794