publicerad: 2021  
underkastelse under­kastelsen
under|­kast·els·en
substantiv
un`derkastelse
det att underkasta sig
underkastelse (under någon/något)
underkastelse (under någon)
underkastelse (under något)
sektledaren krävde full­ständig under­kastelse av med­lemmarna
belagt sedan ca 1755