publicerad: 2021  
underström under­strömmen under­strömmar
under|­strömm·en
substantiv
un`derström
ström under vatten­ytan särsk. om så­dan som rör sig i annan riktning än strömmen i ytskiktet
äv. bildligt om stark, vanligen kollektiv känsla eller dylikt
romantiska under­strömmar under upplysnings­tiden
belagt sedan 1773