publicerad: 2021  
understundom
under|­stund·om
adverb
understun`dom
något hög­tidligt ibland
han drabbades under­stundom av melankoli
belagt sedan ca 1420 (Bonaventuras Betraktelser); fornsvenska undirstundom; av lågtyska understunden med samma betydelse, med an­slutning till stundom