publicerad: 2021  
understyrd understyrt under­styrda
under|­styr·da
adjektiv
un`derstyrd
som inte svänger så mycket som fram­hjulens vinkel an­ger vid högre farter; på grund av vikt­fördelning m.m.; om bil
MOTSATS överstyrd
en måttligt under­styrd bil är behaglig vid lång­färds­körning
belagt sedan 1957