publicerad: 2021  
unik unikt unika
un·ik
adjektiv
uni´k
full­ständigt ensam i sitt slag särsk. i fråga om värde­fulla el. intressanta egenskaper
unik (för någon/något)
unik (för någon)
unik (för något)
en unik samling hand­skrifter; hon har en unik matematisk begåvning; en unik miljö som måste bevaras
belagt sedan 1731; via franska av lat. u´nicus med samma betydelse, bildat till u´nus 'en; ende'