publicerad: 2021  
uppbördstermin uppbörds­terminen uppbörds­terminer
upp·börds|­term·in·en
substantiv
upp`bördstermin
period när skatt ska betalas in
belagt sedan 1723