publicerad: 2021  
uppehålla sig uppehöll uppehållit, presens uppehåller
uppe|­håll·er sig
verb
upp`ehålla sig
1 stanna och vistas viss (kortare) tid
någon uppehåller sig någonstans
vålds­mannen troddes uppe­hålla sig någon­stans i grannskapet
spec. i juridiska samman­hang, med ton­vikt på det till­fälliga
han uppe­håller sig illegalt i landet
belagt sedan 1632
2 vanligen med prep.vid ägna viss tid åt någon (del av) verksamhet
någon uppehåller sig vid något/sats
någon uppehåller sig vid något
någon uppehåller sig vid sats
uppe­hålla sig vid petitesser
belagt sedan 1723