publicerad: 2021  
uppenbarelsereligion uppenbarelse­religionen uppenbarelse­religioner
upp·en·bar·else|­re·lig·ion·en
substantiv
upp`enbarelsereligion
typ av religion som an­ser att en gud aktivt in­griper i världens gång och där­med tillkänna­ger sin när­varo
kristendomen är en uppenbarelse­religion
belagt sedan 1888