publicerad: 2021  
uppmuntra uppmuntrade uppmuntrat
verb
upp`muntra
1 försöka ge (någon) lust att göra något; genom att fram­häva det positiva i något
JFR egga
någon uppmuntrar någon (att+verb)
någon uppmuntrar (någon) till något/att+verb/sats
någon uppmuntrar (någon) till något
någon uppmuntrar (någon) till sats
någon uppmuntrar (någon) till att+verb
de upp­muntrade flickorna att satsa på natur­vetenskapliga och tekniska ut­bildningar
äv. något försvagat på­verka en ut­veckling i riktningen mot visst mål eller dylikt
någon/något uppmuntrar något/sats
någon uppmuntrar något
någon uppmuntrar sats
något uppmuntrar något
något uppmuntrar sats
ett jordbruks­stöd som ska upp­muntra ökad konsumtion av mjölk
belagt sedan 1682
2 äv. lös förbindelse, jfr muntra upp göra gladare
någon uppmuntrar någon (med något)
upp­muntrande till­rop
belagt sedan 1712
uppmuntrauppmuntrande, uppmuntring, uppmuntran