publicerad: 2021  
uppsamling upp­samlingen upp­samlingar
upp|­saml·ing·en
substantiv
upp`samling
samman­förande av olika (ut­spridda) före­mål till en gemensam plats
uppsamlingskärl; uppsamlingsområde; uppsamlingsplats
uppsamling (av något)
upp­samling av pappersavfall
belagt sedan 1749; till upp och samla