publicerad: 2021  
uppsyningsman uppsyningsmannen uppsyningsmän, bestämd plural uppsyningsmännen
upp·syn·ings|­mann·en
substantiv
upp`syningsman
person som yrkes­mässigt ut­övar upp­syn över någon el. något
belagt sedan 1626