publicerad: 2021  
upptakt upp­takten upp­takter
upp|­takt·en
substantiv
upp`takt
ofullständig takt som ut­gör in­ledning till musik­stycke
upptakten (av/på/till något)
upptakten (av något)
upptakten (något)
upptakten (till något)
upp­takten till "Oh Susanna" består av två åtton­dels­toner
äv. om den el. de stavelser som före­går den första betonade stavelsen i en vers(fot)
äv. all­männare första början av något
säsongupptakt
det blev en trevlig upp­takt på höst­terminen
belagt sedan 1802