publicerad: 2021  
upptäcktsresande upptäckts­resanden, plural upptäckts­resande
upp·täckts|­res·and·en
substantiv
upp`täcktsresande
mest vid beskrivning av äldre förhållanden person som (yrkes­mässigt) gör upptäckts­resor
belagt sedan 1861