publicerad: 2021  
urarva ingen böjning
ur|­arva
adjektiv
u`rarva
i vissa ut­tryck som formellt av­står sin direkta rätt till arv
göra sig ur­arva
ofta bildligt i fråga om traditioner
om vi inte fort­löpande ger ut klassikerna på nytt gör vi oss kulturellt ur­arva
belagt sedan 1734; till 1ur 1 och 1arv!!