publicerad: 2021  
uran uranet
U
uran·et
substantiv
ura´n
en vit­aktig, tung, radio­aktiv metall som an­vänds till reaktorbränsle och i kärn­vapen
uranfyndighet; uranhaltig; uranklyvning
halverings­tiden för uran 238 är 4 510 miljoner år
an­rikat uran uran med ökad halt av den klyvbara isotopen uran 235att fram­ställa an­rikat uran är en del­process i fram­ställning av kärn­vapen
belagt sedan 1798; till planetnamnet Uranus