publicerad: 2021  
urbanisera urbaniserade urbaniserat
verb
urbanise´ra
ge stadsprägel
urbanisera någon/något
urbanisera någon
urbanisera något
staden var länge en nöd­torftigt urbaniserad bondby
äv. låta (till stor del) bli präglad av stadskultur
landet urbaniserades i snabb takt
äv. med tanke på mot­svarande befolkning
urbaniserade människor
belagt sedan 1835
urbaniseraurbanisering