publicerad: 2021  
urbanism urbanismen
urban·ism·en
substantiv
urbanis´m
i vetenskapliga samman­hang (läran om) upp­komsten av och beskaffenheten hos stadskulturer
en professur i urbanism
belagt sedan 1943