SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1haj´ substantiv ~en ~ar haj·en1typ av (ofta) stor och glupsk rov­fisk med spol­formig kropp, spetsig nos och asymmetrisk stjärt­fena mest före­kommande i varma hav zool.JFRhyponymbrugdhyponymhåkäringhyponymhåbrand blåhajgråhajhammarhajpigghajtigerhajhajen är en brosk­fiskturisterna höll sig till sim­bassängen efter­som de var rädda för hajarsedan 1667av nederl. haai med samma betydelse; identiskt med sv. dial. ’haj’; trol. samma ord som isl. hár ’år­tull’ 2vanligen i sammansättn. person som för egen vinning slugt och hänsyns­löst ut­nyttjar an­dra psykol.hyreshajnarkotikahajsvartabörshajäv. med positiv värderingperson med stor skicklighet på visst om­råde, särsk. spel e.d. pokerhajsedan 1847
2haj´ adjektiv, ingen böjning skicklig och för­slagen vard.admin.psykol.haj på pokerhaj (på ngt/att+V)sedan 1934till 1haj