publicerad: 2021  
utbildningsminister utbildningsministern utbildningsministrar
ut·bild·nings|­min·istr·ar
substantiv
u`tbildningsminister
(titel för) stats­råd som är chef för utbildnings­departementet
belagt sedan 1967