publicerad: 2021  
utbildningsplats utbildnings­platsen utbildnings­platser
ut·bild·nings|­plats·en
substantiv
u`tbildningsplats
möjlighet för person att delta i viss ut­bildning
det var tre sökande på varje utbildnings­plats
belagt sedan 1959