publicerad: 2021  
utbrott ut­brottet, plural ut­brott, bestämd plural ut­brotten
ut|­brott·et
substantiv
u`tbrott
plötslig och våldsam början på naturlig kraftutveckling särsk. från vulkan el. oväder
ett utbrott (mot någon)
ovädrets ut­brott
äv. bildligt om känslo­uttryck eller dylikt
glädjeutbrott; vredesutbrott
deras femton­åriga dotter fick ofta oförklarliga ut­brott
äv. om (oundviklig) början av visst skeende
andra världs­krigets ut­brott; sjukdomens ut­brott
belagt sedan 1745