publicerad: 2021  
uteslutningsmetod uteslutnings­metoden uteslutnings­metoder
ute·slut·nings|­met·od·en
substantiv
u`teslutningsmetod
metod att komma fram till rätt svar genom att undan för undan ute­sluta otänkbara eller osannolika alternativ
belagt sedan 1950