publicerad: 2021  
utestående ingen böjning
ute|­stå·ende
adjektiv
u`testående
som inte har betalats till­baka om lån eller dylikt
ute­stående fordringar
belagt sedan 1450 (Stockholms Stads Jordebok 1420–1474); fornsvenska utestandande