publicerad: 2021  
stänga stängde stängt, presens stänger
verb
stäng`a
1 ibland med partikelntill, utan större betydelse­skillnad föra till sådant läge att visst (innan­för liggande) ut­rymme av­skiljs från direkt kontakt med om­givningen
någon stänger (till) något
stänga (till) fönster­luckorna; stänga och låsa ytter­dörren; stänga locket på kistan; stänga dörren till sov­rummet; stäng fönstret, det drar!; det gick inte att stänga bagage­luckan
äv. med av­seende på ut­rymme eller dylikt
stänga skafferiet; stäng munnen; stänga ögonen
äv. med av­seende på inne­håll i ut­rymme, ofta person ofta med partikel, sär­skiltin, ute
någon stänger (in/ute) någon/något (någonstans)
någon stänger (in) någon (någonstans)
någon stänger (in) något (någonstans)
någon stänger (ute) någon (någonstans)
någon stänger (ute) något (någonstans)
de stängde in pojken i garderoben; han lyckades stänga in mot­spelaren i ett hörn; stänga ute kylan
äv. bildligt
hon kände att hon stängdes ute från gemenskapen
belagt sedan 1352 (lagmansbrev utfärdat i Åbo om nyttjande av kvarndamm (Arwidsson)); fornsvenska stängia; bildn. till stång
2 av­sluta sin verksamhet om affär, restaurang, fabrik etc.; vanligen för dagen, för säsongen eller dylikt
MOTSATS öppna 2
stängdags
någon/något stänger (tid)
någon stänger (tid)
något stänger (tid)
de flesta butiker stänger klockan 6; restaurangen har stängt på sön­dagar; stängt för reparation
spec. äv. om börs­verksamhet och värde vid börsdagens slut
något stänger (ned/ner/upp tal)
något stänger (ned tal)
något stänger (ner tal)
något stänger (upp tal)
börsen stängde upp efter rejäl åter­hämtning; Stockholmsbörsen stängde ner 2,2 procent
belagt sedan ca 1815
3 ibland med partikel, sär­skiltför hindra rörelse i viss riktning genom att placera ut spärr
någon stänger (för) något
stänga för öppningen; de stängde vägen för honom
belagt sedan 1604
stängastängande, stängning