publicerad: 2021  
utflagga utflaggade utflaggat
verb
u`tflagga
vanligen lös förbindelse, se flagga ut registrera (far­tyg) i annat land än det egna under s.k. bekvämlighets­flagg, för att få lägre skatt
utflagga något (till något)
en viss an­del av tonnaget ut­flaggades till Elfenbens­kusten
belagt sedan 1976
utflaggautflaggning