publicerad: 2021  
utflyttning ut­flyttningen ut­flyttningar
ut|­flytt·ning·en
substantiv
u`tflyttning
det att flytta(s) bort från visst om­råde spec. i fråga om större grupp personer
utflyttning (av någon/något) (från något) (till något)
utflyttning (av någon) (från något) (till något)
utflyttning (av något) (från något) (till något)
ut­flyttningen från Norrlands­länen; ut­flyttningen till krans­kommunerna
äv. i fråga om verksamhet eller dylikt
ut­flyttningen av vissa centrala ämbets­verk till lands­orten
belagt sedan 1747