publicerad: 2021  
uthuggning ut­huggningen ut­huggningar
ut|­hugg·ning·en
substantiv
u`thuggning
av­verkning av skog
uthuggning (av något)
äv. om mot­svarande om­råde
några frötallar hade lämnats på ut­huggningen
belagt sedan 1798