publicerad: 2021  
uthus ut­huset, plural ut­hus, bestämd plural ut­husen
ut|­hus·et
substantiv
u`thus
mindre, fri­stående hus som ligger i an­slutning till bostads­hus men har annan funktion och t.ex. an­vänds för förvaring, hobbyverksamhet eller dylikt
uthuslänga
ut­huset in­rymde ved­bod och av­träde
spec. litet hus med torr­klosett
belagt sedan 1335 (stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska uthus