publicerad: 2021  
uthållighetstävling uthållighets­tävlingen uthållighets­tävlingar
ut·håll·ig·hets|­tävl·ing·en
substantiv
u`thållighetstävling
an­strängande tävling över mycket långa distanser
belagt sedan 1901