publicerad: 2021  
uthållighet ut­hålligheten
ut|­håll·ig·het·en
substantiv
u`thållighet
förmåga att hålla på länge utan att förtröttas
uthållighetsprov
för att bli en bra roddare måste man fram­för allt ha ut­hållighet
belagt sedan 1825