publicerad: 2021  
utlåta sig utlät utlåtit, presens utlåter
verb
u`tlåta sig
yttra sig ofta på ett kritiskt sätt
någon utlåter sig (sätt) (om något/sats)
någon utlåter sig (sätt) (om något)
någon utlåter sig (sätt) (om sats)
han utlät sig om regeringens miss­lyckanden
belagt sedan 1636; efter tyska sich auslassen med samma betydelse; jfr ur­sprung till låta
utlåta sigutlåtelse