publicerad: 2021  
utläggning ut­läggningen ut­läggningar
ut|­lägg·ning·en
substantiv
u`tläggning
1 det att placera ut något
utläggning (av något)
ut­läggning av minor
belagt sedan 1778
2 längre, nog­grann fram­ställning om något
en utläggning (om något/sats)
en utläggning (om något)
en utläggning (om sats)
hon höll en lång ut­läggning om riskerna med alkohol
belagt sedan 1539