publicerad: 2021  
utmed
ut|­med
preposition
[u´t-] el. [-me´d]
in­till och i längd­riktningen av något; med rörelse- el. befintlighets­betydelse
SYN. jämsmed
de gick ut­med branta stup
belagt sedan 1420 (öppet brev utfärdat av borgmästare och råd i Söderköping om tomtförsäljning (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska ut mädh