publicerad: 2021  
utmärglad utmärglat utmärglade
ut|­märgl·ad
adjektiv
u`tmärglad
mycket mager av svält
utmärglad (av något)
ut­märglade flyktingar; hans ut­märglade kropp
belagt sedan 1651; till tyska ausmärgeln, eg. 'ta märgeln ur jorden'; jfr ur­sprung till märgel