publicerad: 2021  
utriggare ut­riggaren, plural ut­riggare, bestämd plural utriggarna
ut|­rigg·ar·en
substantiv
u`triggare
från skrov utstickande bom eller ställning som bl.a. syftar till att öka en far­kosts stabilitet i vatten
äv. om far­kost med så­dan an­ordning
utriggarkanot
belagt sedan 1860