publicerad: 2021  
1utrikes
ut|­rik·es
adverb
u`trikes
utan­för det egna landet
MOTSATS 1inrikes JFR utomlands
utrikestjänst
vistas ut­rikes
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska utrikis
2utrikes ingen böjning
ut|­rik·es
adjektiv
u`trikes
som har att göra med utlandet
MOTSATS 2inrikes
ut­rikes affärer; från ut­rikes ort
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga