publicerad: 2021  
utrikeskorrespondent utrikes­korrespondenten utrikes­korrespondenter
ut·rik·es|­kor·re·spond·ent·en
substantiv
u`trikeskorrespondent
journalist som är placerad i ut­landet och där­ifrån rapporterar till mass­medier i hem­landet
belagt sedan 1940