publicerad: 2021  
korrespondent korrespondenten korrespondenter
kor·re·spond·ent·en
substantiv
korresponden´t
1 person som yrkes­mässigt skriver (före­tags)brev
belagt sedan 1871; till korrespondera 1
2 journalist som lämnar rapporter från annan (ofta ut­rikes) ort till läsare i hem­landet (eller hem­orten)
radions korrespondent i Mellan­östern
belagt sedan 1840