publicerad: 2021  
utropstecken utropstecknet, plural utrops­tecken, bestämd plural utropstecknen
ut·rops|­teckn·et
substantiv
u`tropstecken
ett skilje­tecken (!) som markerar att före­gående sats är ett utrop
Strindbergs stil präglas av flitig an­vändning av utrops­tecken
ofta bildligt om (oväntat) positiv före­teelse
Hamlet­uppsättningen var säsongens stora utrops­tecken; NN var lagets utrops­tecken
belagt sedan 1730